15.1.09

A Area da Secada: a terra

A herba medrou até adentrarse na praia

Coas chuvias, agroman os fungos

0 comentarios :

E ti que dis?

A responsabilidade dos comentarios é unicamente de quen os escribe. A dirección eliminará os comentarios que estime conveniente. As peticións para borrar comentarios non serán atendidas. A participación implica a aceptación destas condicións.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...