Buscar neste blog

21 de ago. de 2006

Fotomontaxe do Areoso

Nos veráns é habitual que os mariñeiros da Arousa vaian de vez en cando ao Areoso a comer de praia ou a pasar unha tarde coa familia. Para chegar ao illote usan as embarcacións das que dispoñen para traballar, normalmente barcos de batea (4ª lista) ou planadoiras (3ªlista). Este ano, por primeira vez, a Garda Civil está a impedir o acceso á pequena illa de dunas, poñendo multas ás embarcacións de pesca. Ao parecer, as autoridades competentes queren controlar o tráfico nesta fermosa zona, incluida na rede Natura. Sen embargo, si se permite a chegada á illa de embarcacións de recreo matriculadas na 6ª e 7ª lista (pesca recreativa e actividades turístico deportivas). Así, mentres que os mariñeiros son expulsados do Areoso, si se permite disfrutar do illote aos turistas dos iates. É como se che din que, para reducir o tráfico nas estradas, só podes ir en Mercedes.

3 comentarios:

A responsabilidade dos comentarios é unicamente de quen os escribe. A administración do blog eliminará os comentarios que estime conveniente.