19.7.09

Fetichismo dorneiro


Non hai bar que se precie de mariñeiro que non teña a súa maqueta de dorna ben á vista da clientela. Na Arousa hai varias persoas que se dedican a facer dornas por encargo, a un prezo que ronda os 150 euros, máis ou menos. Trátase de traballos artesanais que reproducen fielmente a embarcación a escala. Quen queira iniciarse nesta arte, pode botar man dos planos do antropólogo sueco Staffan Mörling, grande coñecedor das embarcacións tradicionais galegas.

0 comentarios :

E ti que dis?

A responsabilidade dos comentarios é unicamente de quen os escribe. A dirección eliminará os comentarios que estime conveniente. As peticións para borrar comentarios non serán atendidas. A participación implica a aceptación destas condicións.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...