28.8.08

Andoriñas

Na esquina entre o "Provi" e o Benalúa, hai varios niños

Unha cría de andoriña nun niño de todos os veráns, situado
nunha casa preto da zapatería de Ventura


Un niño abandonado, xa en desuso, na "cantina"

Tres crías espabiladas, en Entrecortiñas



Remata a época de cría e as andoriñas comezan a abandonar os niños. Aínda se ve algún pequeno rezagado á espera de que os pais lle traían comida á gorida segura do niño, pero a maioría das crías xa se aventuran a voar de cable en cable. Este verán, as andoriñas foron fieis aos seus niños de costume nas casas do centro urbano da illa. Están a gusto ampliando a familia no medio dos veciños, e que sexa así por moito tempo.

2 comentarios :

E ti que dis?

A responsabilidade dos comentarios é unicamente de quen os escribe. A dirección eliminará os comentarios que estime conveniente. As peticións para borrar comentarios non serán atendidas. A participación implica a aceptación destas condicións.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...